abundance-art-artistic-1123471.jpg

SPOJ suvremene LITERATURE s producentima i filmskim stvaraocima

 

SUSRET riječi I slike...

Za ovo prvo izdanje, Matching Stories and Film na Matchmakingforumu u okviru 65. Pula Film Festivala, ponuditi ćemo, u suradnji sa sajmom knjiga "Sa(n)jam knjige" izdavačima i izdavačkim kućama posvećen prostor, unutar Matchmakingforum-a. I ovim događajem želimo poticati razvoj i proizvodnju međunarodnih i europskih projekata, u suradnji niza audiovizualnih oblika i kreativnih industrija. Ciljanim spajanjem književnosti i filmske industrije želimo ojačati potencijal suradnje tih dvaju sektora.

ZADNJI ROK ZA PRIJAVE KNJIGA : 29.06.2018

book-chair-daytime-1115692.jpg

Javno predstavljanje i pitching izdavača bit će organizirani od 18-20 srpnja. B-2-B, jedan na jedan sastanci između izdavača, producenata, TV kuća, distributera biti će organizirani kako bi  omogućili dugoročne odnose i naravno sklapanje dogovora i poslova oko adaptacija romana, drama, dječjih knjiga, kratkih priča, stripova, eseja, biografija i drugih formata za ekranizaciju.

Brošura koja okuplja i predstavlja izdavače i njihove nove naslove, kao i njihov katalog, biti će unaprijed poslani svim registriranim producentima.

Ovaj događaj daje izdavačima i producentima jedinstvenu priliku da se upoznaju i izgrade dugoročne odnose.